Jalan TunIsmail, Kuantan Istimewa Pembukaan

22 May – 8 Jun 2020